Instalacioni paketi

Postoje četiri instalaciona paketa:

BA12Setup.exe – instalacija BusinessArt 12

BA12Upgrade.exe – nadogradnja BusinessArt 12

BA12Patch.exe – dodaci za BusinessArt 12

BA12TemplatesCompany.exe – forme štampi, specijalne operacije (SQL datoteke) i posebni izveštaji specifični za pojedine firme

Sva tri paketa uvek zahtevaju administratorska prava, jer moraju imati pristup sistemskim folderima Windows-a.


Instalacija i licenciranje

Instalacija BusinessArt 12 instalira sve osnovne komponente Sybase SQL Anywhere-a 12.0.1, uključujući i serverske komponente i alate (ISQL i SQL Anywhere Console) i automatski detektuje da li je operativni sistem 32-bitni ili 64-bitni i instalira odgovarajuću verziju SQL Anywhere-a. 

Instalacija se pokreće duplim klikom na fajl BA12Setup.exe:

Setup 1 

Saglasnost za korišćenje (koju treba pročitati i prihvatiti):

Izbor zakonske regulative (zakonska regulativa baze podataka koja će biti instalirana kod korisnika):

setup3

Moguće je izabrati koje će komponente biti instalirane sa paketom, ali preporučujemo Standardnu instalaciju:

Setup 4

Instaciju pokrećete klikom na dugme Instaliraj i ona će pored paketa "Business Art 12" i komponenti potrebnih za rad aplikacije i baze, instalirati praznu bazu podataka izabrane zakonske regulative i bazu za administraciju. ODBC podešavanja možete menjati korišćenjem aplikacije Održavanje baza, što je detaljnije objašnjeno u delu Baza podataka.

Početni ulaz u programe paketa moguć je upotrebom korisničkog izmena demo sa lozinkom demo, dodavanje korisnika i dalju kontrolu pristupa možete raditi u aplikaciji Administrator baze, što je detaljnije objašnjeno u delu Administracija.

 

Sybase SQL Anywhere koji se isporučuje uz BusinessArt 12 je OEM verzija, koja predstavlja sastavni deo paketa BusinessArt 12 i ne može se koristiti u druge svrhe. Prilikom konekcije na bazu podataka iz programa paketa BusinessArt 12 automatski se izvršava autentifikacija preko posebnog ključa, koja omogućava pun pristup bazi. Ako se na ovu bazu prijavite preko nekog drugog programa (npr. Microsoft Excel-a i sl), baza će omogućiti samo čitanje (read-only pristup). Pristup bazi preko njenih sopstvenih alata (ISQL, Sybase Central i sl) je automatski autentifikovan.